Performance marketing

Kort fortalt kan man si at performance marketing er målbar markedsføring der reslutatene styrer aktiviteten. Her gjelder det å tenke markedsføring på tvers av de vanlige «skillelinjene» mellom kanaler, medier og formater.

Målet med performance marketing er å treffe en spesiell målgruppe med individuelt tilpasset og relevant budskap. De vanligste måtene å målrette en annonse på er ved å gå etter :
Demografi Alder og kjønn

 Geografi Hvor personen kommer fra

 interesser Hvilke sider besøker personen og hva slags innhold skal plasseres der

Teknologi Om personen befinner seg mest på pc, mobil eller tablet.

Etter at man har kartlagt målretting og segmentering går man gjerne over på presis måling av konkrete resultater. Her bør man ha data og klare å utnytte dataen for å øke effekten av markedskampanjene. Denne dataen bør helst omfatte klikk, salg og registreringer. Her er igjen datainnsamling avhengig av at markedsbudskapet gir mulighet for respons eller en annen form for målbar handling. Dette kan være i form av antall visninger av en video, klikk på en knapp eller kjøp.

Deretter kommer man til kontinuerlig testing og optimalisering. Performance marketing handler om å gjøre systematiske forbedringer for å oppnå bedre resultater. Det vil si at det meste av arbeidet legges etter at en kampanje har startet. For først da kan man analysere, teste ut og justere samt tilpasse budskapet.  

Hvorfor bør man benytte perfomance marketing?

Den skiller seg fra «tradisjonell» markedsføring der du har et markedsbudsjett, for performance marketing er en veldig kostnadseffektiv måte å jobbe på. Med performance marketing går du alltid for et «sikkert» valg, istedenfor å planlegge en kampanje på forhånd og håpe på det beste i ettertid. Her jobbes det for mer konkrete mål i sikte. For å lykkes med performance marketing er det nødvendig med høy arbeidsinnsats og raske iterasjoner av endinger.

Én kommentar til “Performance marketing”

  1. Hei Samantha! Fint innlegg om performance marketing. Skulle gjerne likt å sett en del mer tekst. Sett bort i fra det skriver du bra 🙂 For et godt blogginnlegg: se «Bloggoppgaver modul 3» for oppskriften! Masse lykke til videre og god sommer!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *