Business model canvas

Business model canvas er en strategisk styrings og oppstartsmal for å utvikle nye eller dokumentere eksisterende forretningsmodeller. Vi kan si at det er et visuelt diagram med elemeter som beskriver et firmas eller et produkt sitt verdiforslag, kunder, infrastruktur og økonomi. Dette er med på å hjelpe firmaer med å samkjøre sine aktiviteter ved å illustrere potensielle avveininger. Modellen består av ni «byggestener» som består av kundesegment, verdiløfte, kunderelasjon, distribusjonskanaler, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviteter, samarbeidspartnere og kostnader.

Verdiløfte

Det er her utveksling av verdier mellom bedrift og deres forbrukere foregår.

Kundesegmentet

Her blir markedet delt inn i segmenter som henger sammen med hverandre i form av kjøpsvaner, alder eller kjønn.

Kunderelasjoner

Handler om hva slags samhandling vi har med kundene vi har i de ulike segmentene, dette kan være feks ved face to face, over nettet eller telefon.

Distribusjonskanaler

Handler om hvilke ulike kanaler kundene kan kontakte oss via, eller hvilke kanaler vi kan nå kunden gjennom. Kanalene kan være via sosiale medier, email, direkte eller indirekte salg eller målrettet markedsføring.

Kjerneaktiviteter

Når det er snakk om kjerneaktiviteter snakker vi om de aktiviteter bedriften kan utføre for å tilby kundene produktet sitt. Aktivitetene kan komme i forskjellige form som feks. Salg, web utvikling eller design.

Ressurser

For å kunne utføre nøkkelaktivitetene trenger bedriften noen ressurser. Disse nøkkelressursene er beholdninger av innsatsfaktorer som påvirker  bedriftens evne til å sette i gang produktmarkedsstrategier. Eksempler på dette kan være ansatte, firmabiler eller internett.

Samarbeidspartnere

Det føres her en liste over samarbeidspartnere, altså eksterne bedrifter som er med å bidra til utførelsen av overnevnte nøkkelaktiviteter. Samarbeidspartnere kan forekomme i form av leverandører eller andre parter som gjør det mulig å presentere det endelige produktet til kunden.

Kostnader

Her kommer den monetære delen ved å drive en bedrift. Kostnader som kan forekommer kan være ved ressursanskaffelse, eller når man skal utføre aktiviteter. Andre kostnader kan være lønn og forsikringer.

Inntektsstrømmer

Det siste steget handler om å forvandle verdiforslaget til kunden om til en finansiell gevinst. Et viktig poeng er å kunne forstå sammenhengen og forskjellen ved det å betjene kunden og det bedriften tjener på kunden. Noen inntektsstrømmer kan være gebyr for tjenester eller direkte og indirekte salg. Når en bedrift har oversikt og kontroll på alle de overnevnte stegene, vil den da ha en overordnet plan over bedriftens egenskaper, samt at den vil være i stand til å formidle konseptet sitt videre ut til markedet.

Én kommentar til “Business model canvas”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *