Back to basic

Da det var dags til å begynne å planlegge denne eksamen var det litt krevende for oss med tanke på at det ikke var anbefalt å samles på grunn av den pågående pandemien. Vi som gruppe jobber best og er på vårt mest kreative når vi sitter i samme rom, men vi fikk det til å fungere fint over FaceTime og telefonsamtaler. Siden alle i eksamensgruppen fikk i oppgave å ta noen dager til å utforske diverse plattformer for litt inspirasjon, endte det med en veldig lang og morsom samtale. Det var morsomt å se hvordan alle i gruppen hadde forskjellige ideer og tanker rundt vår kommende nettbutikk, men hadde likevel noen felles nevnere som gikk igjen. Etter mye idélufting kom vi frem til at det som representerte oss best var kategorien klær og mote. Vi er alle tre opptatt av mote og sesongbaserte plagg. Da denne viktige delen falt på plass var det lettere for oss å jobbe utifra dette utgangspunktet. Planleggingen og pitchingene fortsatte i et par timer til, helt til vi fant ut av hva slags klær vi hadde lyst til å selge. Vi har stor tro på dette prosjektet, spesielt da vi har tenkt å lage alt selv. Dette krever selvsagt mye dedikasjon og planlegging da det er våre egne klær vi skal designe. Som gruppe har vi vært ganske flinke og realistiske til å fordele oppgaver, samt at vi er flinke til å se egenskapene til hverandre. Dette har gjort prosessen mye enklere, da vi gjør det vi er flinkest til og hjelper hverandre når vi sitter fast. Vi mener dette er den beste måten å jobbe på samt den mest effektive. Vi er flinke til å hele tiden kommunisere med hverandre og oppdatere hverandre på veien. Vi er veldig spente på utfallet av dette prosjektet og gleder oss til å se det endelige produktet.

Performance marketing

Kort fortalt kan man si at performance marketing er målbar markedsføring der reslutatene styrer aktiviteten. Her gjelder det å tenke markedsføring på tvers av de vanlige «skillelinjene» mellom kanaler, medier og formater.

Målet med performance marketing er å treffe en spesiell målgruppe med individuelt tilpasset og relevant budskap. De vanligste måtene å målrette en annonse på er ved å gå etter :
Demografi Alder og kjønn

 Geografi Hvor personen kommer fra

 interesser Hvilke sider besøker personen og hva slags innhold skal plasseres der

Teknologi Om personen befinner seg mest på pc, mobil eller tablet.

Etter at man har kartlagt målretting og segmentering går man gjerne over på presis måling av konkrete resultater. Her bør man ha data og klare å utnytte dataen for å øke effekten av markedskampanjene. Denne dataen bør helst omfatte klikk, salg og registreringer. Her er igjen datainnsamling avhengig av at markedsbudskapet gir mulighet for respons eller en annen form for målbar handling. Dette kan være i form av antall visninger av en video, klikk på en knapp eller kjøp.

Deretter kommer man til kontinuerlig testing og optimalisering. Performance marketing handler om å gjøre systematiske forbedringer for å oppnå bedre resultater. Det vil si at det meste av arbeidet legges etter at en kampanje har startet. For først da kan man analysere, teste ut og justere samt tilpasse budskapet.  

Hvorfor bør man benytte perfomance marketing?

Den skiller seg fra «tradisjonell» markedsføring der du har et markedsbudsjett, for performance marketing er en veldig kostnadseffektiv måte å jobbe på. Med performance marketing går du alltid for et «sikkert» valg, istedenfor å planlegge en kampanje på forhånd og håpe på det beste i ettertid. Her jobbes det for mer konkrete mål i sikte. For å lykkes med performance marketing er det nødvendig med høy arbeidsinnsats og raske iterasjoner av endinger.

Lansering av vår nettbutikk

I vår siste del av dette semesteret har vi fått i eksamensoppgave å opprette en velfungerende nettbutikk. Her fikk vi ganske frie tøyler med å velge hva vi skulle selge videre. Etter et semester med masse påfyll av digital markedsføring føler vi oss nok rustet og med nok kunnskap til å kunne starte en egen nettbutikk. Tankene rundt dette er mange da vi syntes dette er både spennende og gøy, samtidig som vi føler vi har en stor og omfattende jobb foran oss. Vi kommer til å benytte et par dager til å danne oss et bilde av hva som representerer oss og hva vi egentlig vil selge videre. Sammen som en gruppe vil vi gjerne komme til en enighet og gi rom til å dele ideer og meninger. Som gruppe har vi blitt enige om at enn så lenge kan vi ta noen dager på å innhente inspirasjon hver for oss før vi deler dette med hverandre. På denne måten kan vi være enda mer kreative og mikse hver vår «stil» eller tanker med hverandres.  Pinterest, YouTube og Instagram har vært gjengangere hos meg og vet at det samme gjelder resten av eksamensgruppen. Disse plattformene er kjempefine når man skal innhente inspirasjon til et nytt prosjekt. Vi er klare, motiverte samt spente på hva slags kunnskap vi kommer til å ta med oss videre etter dette prosjektet.

Organisk og betalt søk

SEO

For å drive relevant trafikk til nettsiden som konverterer til kunder, brukes ofte organisk eller betalt søk.  Før jeg begynner å forklare hva organisk og betalt søk er, vil jeg først forklare helt enkelt hva SEO er.

SEO står for søkemotoroptimalisering. Dette går ut på å optimalisere bedriftens nettsider slik at de kan oppnå høyest mulig rangering hos søkemotorene på internett.  Noen av søkemotorene vi kjenner godt til fra før av er Google, Yahoo og Bing. I disse søkemotorene kan folk skrive inn hva de ønsker å måtte finne og dermed får de opp en liste med forslag for passende nettsider.

Betalt søk

Så, når vi snakker om søk på nett skiller vi gjerne mellom betalt og organisk søk. De som er betalt er som oftest de 3-5 første resultatene man får opp i søkemotoren. Når man søker på Google kan man også treffe på annonser, disse er betalte annonser gjennom Google Ads og er som oftest merket med annonse.

Organisk søk

Organisk søk er da søkene som kommer under de betalte søkene. Disse kommer oppført rangert etter hvor relevant innholdet er i forhold til søkeordet du taster inn i søkemotoren.  Vi kan si at søkemotormarkedsføring er da betalte søk, betalt synlighet med andre ord, mens søkemotoroptimalisering er organisk synlighet, altså ikke betalt.