Bruk av sosiale medier for å nå målgruppen

Som tidligere nevnt i forrige blogginnlegg så har Bik bok inngått et samarbeid om et prosjekt som skal være med å støtte jenters rett til utdanning i Vietnam. Det er ikke til å legge skjul på at det i dag brukes sosiale medier til så og si alt. Når det gjelder å påvirke via sosiale medier kan det gå via ulike kanaler. Man kan i første omgang begynne med et eventuelt samarbeid med Bik bok og ta i bruk f.eks instagram til å lage en egen hashtag for å fremme budskapet. Da dette er skolerelatert og i sammenheng med eksamen ville vi nok ikke brukt vår private instagram konto til å gjøre dette, men heller gå over til et mer «seriøst» plattform for å nå vår valgte målgruppe. Vi kunne tenkt oss å ta i bruk alt fra Twitter til å opprette en egen facebook side som var kun rettet til dette prosjektet. Videre kan man da dele linkene videre på LinkedIn. Her tenker jeg at man når til alle målgupper selvom vi har kun valgt å spisse oss mot en rettet målgruppe. Det kan ikke skade å spre budskapet utenfor prosjektets rammer.  

FNs bærekraftsmål

I modulen sosial kommunikasjon i et bærekraftsperspektiv med Cecilie Staude, skal vi ta for oss en virksomhet som vi mener jobber mot en eller flere av FNs bærekraftsmål. Selvom alle bærekraftsmålene er interessante å sette seg inn i og ikke minst viktige, har vi valgt å fokusere på nr 12: ansvarlig forbruk og produksjon og nr 13: stoppe klimaendringene.

Fakta

Næringslivet har et enormt potensialt og makt til å gjøre store endringer i verden som blant annet å løfte sårbare grupper ut av fattigdom eller bidra med å oppnå noen av bærekraftsmålene. Mange av de større organisasjonene har som oftest blitt kristisert for å drive med såkalt « cherry-picking» av bærekraftsmålene. Dette er ikke bra nok om man faktisk skal gjøre endringer og bidra til positiv samfunnsutvikling. I følge Quantis ( quantis.com, 2020) sin analyse står tekstilindustrien ansvarlig for hele 8% av verdens  utslipp av drivhusgasser, og er langt verre enn fly og skip. En nordmanns årlige klesforbruk tilsvarer ca. 12.000 km i fly eller 7000 km bilkjøring. Dette er selvsagt noe som tærer ned på planeten vår og forårsaker store klimaendringer, men vi kan ikke bare skylde på tekstilprodusentene. Vi er alle sammen ansvarlig. Likevel kan vi gjøre endringer for å minske de negative konsekvensene , både enkeltpersoner og klesindustrien.

Tiltak

Klesgiganten H&M er en av disse som jobber aktivt mot noen av bærekraftsmålene som for eksempel levelønn, likestilling og ansvarlig forbruk og produksjon. For H&M er kundene deres største inspirasjonskilde. Selvom de er en stor kjede har de evnen til å endre seg rask etter motene og trendene. Dette innebærer også at mange av H&M sine kunder er unge og langt mer miljøbevisste enn noen gang før, dermed er de nødt til å høre på deres primære målgruppe og gjøre endringer raskt. Better Cotton Initiativ, Conscious kolleksjon og Circulose er noen av bidragene til en mer ansvarlig produksjon.

Kilder

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

https://quantis-intl.com/wp-content/uploads/2018/03/measuringfashion_globalimpactstudy_full-report_quantis_cwf_2018a.pdf